Strona główna » Płatności

Kategorie

Raty/Leasing

i-Raty - raty online
i-Leasing - leasing online

Płatności

Informacje dotyczące płatności za zakupy w Portalu

 1. Wszystkie ceny widoczne w Portalu internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, jest dostępna w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, zostanie także podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w części IV pkt 12.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Portal internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
  1. Przedpłata - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Banku Śląskim, nr konta: 36 1050 1562 1000 0090 8056 9446, należący do B2B Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777863, NIP: 8133808685, Regon: 382879045, kapitał zakładowy 30.000,00 zł, z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr........”.
  2. Płatność e-przelewem za pomocą serwisu, np. imoje, tpay..
  3. Płatność z odroczonym terminem płatności – dla jednostek budżetowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla podmiotów gospodarczych po odpowiedniej weryfikacji przez Sprzedawcę
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wprowadzania nowych Towarów do Portalu internetowego oraz ich wycofania ze sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl