Strona główna » Płatności

Kategorie

Raty/Leasing

i-Raty - raty online
i-Leasing - leasing online

Płatności

Informacje dotyczące płatności za zakupy w Portalu

 1. Wszystkie ceny widoczne w Portalu internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, jest dostępna w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, zostanie także podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w części IV pkt 12.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Portal internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
  1. Przedpłata - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Operatora Portalu Internetowego w ING Banku Śląskim, nr konta: 96 1050 1562 1000 0090 7829 3231, należący do PB Studio Piotr Bobeł, z siedzibą w Nosówka pod numerem 378B, 36-046 Zgłobień, NIP: 8131067109, Regon 690336270, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr........”.
  2. Płatność za pomocą serwisów płatniczych:
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności tpay
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności paybaynet
  • inne
  1. przy pomocy zewnętrznego finasowania zakupu dla firm:
  • Leasing online – dostępne od firm: Platforma Finansowa, LeaseLink, ING Lease
  • System Ratalny online - dostępne od firm: Platforma Finansowa, LeaseLink
  1. Płatność z odroczonym terminem płatności – dla jednostek budżetowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla podmiotów gospodarczych po odpowiedniej weryfikacji przez Sprzedawcę lub Operatora Portalu Internetowego.
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub Operatora Portalu Internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wprowadzania nowych Towarów do Portalu internetowego oraz ich wycofania ze sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl